Loading...
37
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så
länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om
själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt,
som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets
afbryder.
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin
ei irroita koko laitetta verkosta.
(standby)
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com