3
To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.startech.com/support
Säkerhetsåtgärder
Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller
elledningarna är strömförda.
Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner
och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så
sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
Warning Statements
Make sure to assemble this product according to the instructions. Failure to
do so might result in personal injury or property damage.
Never use this product if parts are missing or damaged.
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2021 Rsmanuals.com