2 3
SE – AnvändarhandledningEN – User manual
Installation
Insert two AAA-batteries into the battery compartment.
Connection
1. Turn on the keyboard using the ON/OFF button on the back side of the keyboard.
2. Press the BLUETOOTH PAIRING BUTTON on the back side of the keyboard.
An indicator light will start to blink and the keyboard is now discoverable to
other devices.
3. Search for Bluetooth devices on your computer settings.
4. When the keyboard appears on your device list, you can then connect to it.
5. A code will appear on your screen. Type this code on your keyboard and press
the “enter” key.
6. When the keyboard is connected the Bluetooth indicator light will stay off and
your keyboard is now ready to use.
Special function keys
Some of the keys on the top row have special functions labelled in blue color.
To use the special functions, press the FN-key in combination with the blue
labelled keys.
Some of the letter keys have numerals printed in blue color. These can be used as a
numeric keyboard/NumPad (Windows only). To switch between NumPad and normal
keyboard functionality, press FN+NumLK.
The arrow keys alternate as Page Up, Page Down, Home and End keys.
To use the alternate keys, press the arrow keys in combination with the CTRL key.
Support
Please contact us if you have any problems with the use or installation of your product.
We appreciate you being prepared to provide us with some basic information such as
your operating system and the item number so that we may better help you.
Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.
More product and support information can be found at www.deltaco.eu.
Installation
Sätt in två AAA-batterier i batteriluckan.
Ihopkoppling
1. Starta tangentbordet med hjälp av ON/OFF-knappen på tangentbordets baksida.
2. Tryck på BLUETOOTH PAIRING-knappen på tangentbordets baksida. En indika
tionslampa börjar nu blinka och tangentbordet blir synligt för andra enheter.
3. Sök efter Bluetooth-enheter på din dator.
4. När tangentbordet hittats väljer du att koppla ihop enheterna.
5. En kod visas på skärmen för att du ska skriva den på tangentbordet och avsluta
med ”enter”-tangenten.
6. När tangentbordet är ihopkopplat kommer indikatorlampan slockna och tangent
bordet är klart att användas.
Tangenter med specialfunktioner
Visa tangenter på den översta raden har specialfunktioner markerade med blå färg.
För att använda specialfunktionerna, tryck FN-tangenten i kombination med de
blåmarkerade tangenterna.
Vissa av bokstavstangenterna har siffror märkta med blå färg. Dessa kan användas
som ett numeriskt tangentbord/NumPad (endast Windows).
För att växla mellan NumPad- och normal tangentbordsfunktion, tryck FN+NumLK.
Piltangenterna kan alternera som Page Up-, Page Down-, Home- och End-tangenter.
För att använda den alternativa funktionen, tryck piltangenterna i kombintion med
CTRL-tangenten.
Användarstöd
Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka
att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din
datormiljö som möjligt tillgänglig; version av operativsystem och vilken produkt från
Deltaco det gäller.
I Sverige når du oss på 0200-877771 vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till
help@deltaco.se.
Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com