6
NO – Brukerveiledning
Innstallasjon
Sett i to AAA-batterier i batteriluken
Sammenkobling
1. Start tastaturet med hjelp av ON/OFF-knappen på tastaturets bakside.
2. Trykk på BLUETOOTH PAIRING-knappen på tastaturets bakside. En indikator
lampe begynner nå å blinke og tastaturet blir synlig for andre.
3. Søk etter Bluetooth-enheter på din datamaskin.
4. Når tastaturet er funnet velger du å koble sammen enhetene.
5. En kode vises på skjermen for at du skal skrive den på tastaturet og
avslutte med enter.
6. Når tastaturet er sammenkoblet kommer indikatorlampen å slokne og
tastaturet er klart for bruk.
Taster med spesialfunksjoner
Noen taster på den øverste raden har spesialfunksjoner markert med blå farge.
For å bruke spesialfunksjonene, trykk FN-tasten i kombinasjon med den blåmarkerte
tasten du vil bruke.
Noen av bokstavtastene har sifre merket med blå farge. Disse kan brukes som et
numeriskt tastatur/NumPad. For å veksle mellom NumPad- og normal tastatursfunksjon,
trykk FN+NumLK (bare Windows).
Piltstene kan alternere som Page Up-, Page Down-, Home- og End-taster.
For å bruke den alternative funksjonen, trykk piltastene i kombinasjon med
CTRL-tansten.
Brukerstøtte
Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å ta
kontakt med oss! Vi setter pris på at du har så mye informasjon om din datamiljø som
mulig tilgjengelig; versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det gjelder.
I Norge når du oss på 22 830 906 hverdager 08:00-17:00, eller via e-post til
help@deltaco.no.
Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på www.deltaco.eu.
ON/OFF SWITCH
BLUETOOTH PAIRING BUTTO N
PAIRIN G LED
(Visible fr om the fr ont)
BATTE RY COVER
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com