6
NO – Brukerveiledning
Du har kjøpt et trådløst tastatur som bruker Bluetooth for å kobles
til en iPad mini.
Innstallasjon
For å bruke tastaturet trenger du først å lade det. Koble den
medfølgende USB-kabelen til din datamaskin. Ladingsindikatoren
lyser mens tastaturet lades og slukkes når batteriet er fullt ladet.
Ladingen kan ta opp til 3 timer. Når batteriet begynner å bli utladet
lyser batteri-indikatoren.
Sammenkobling
Sett på tastaturet gjennom å holde nede knappen på
oversiden av tastaturet i 5 sekunder.
Hold nede knappen igjen i ett sekund. En indikatorlampe
begynner nå å blinke og tastaturet blir synlig for andre.
Søk etter Bluetooth-enheter på din iPad.
Når tastaturet er funnet velger du å koble sammen enhetene.
En kode vises på skjermen for at du skal skrive den på
tastaturet og avslutte med enter.
Når tastaturet er sammenkoblet kommer indikatorlampen å
slokne og tastaturet er klart for bruk.
Brukerstøtte
Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal
du ikke nøle med å ta kontakt med oss! Vi setter pris på at du
har så mye informasjon om din datamiljø som mulig tilgjengelig;
versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det gjelder.
I Norge når du oss på 22 830 906 hverdager 08:00-17:00,
eller via e-post til help@deltaco.no.
Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på
www.deltaco.eu.
5
6
EN: help@deltaco.eu
SE: help@deltaco.se
0200-877771
FI: help@deltaco.fi
020-7120395
DK: help@deltaco.dk
NO: help@deltaco.no
powercharge
Bluetooth code:
_ _ _ _
A A A A
1
5
B
powercharge
6
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com