10
NO – Brukerveiledning
Du har kjøpt et eksternt harddiskkabinett for to 2,5”
harddisker å bruke i Windows, Mac OS eller annet
operativsystem som kan lese eksterne harddisker.
For å nå full hastighet trenger du en port med støtte
for USB 3.0 men kabinettet er bakoverkompatibelt
med USB 2.0. Kabinettet har også mulighet for å
settes i ulike RAID-modus. Det er derfor viktig at du
leser igjennom hele denne manual før du starter opp
kabinettet så at ingenting går feil.
Installasjon av harddisker i kabinett
For å åpne kabinettet skyver du knappen på
baksiden til høyre, løfter vekk baksiden for
at deretter ta ut innerdelen fra dekselet på
fremsiden.
Sett fast en harddisk på hver side av
innerdelen. Se til så at harddiskerne sitter fast
skikkelig i kontaktene og skru fast den med de
medfølgende skruene og skrutrekkeren.
Velg hvilket RAID-modus du skal bruke. De
ulike modusene er bra for ulike behov. Tenk
også på at hver gang du endrer modus og
starter opp kabinettet kommer all data til å
gå tapt.
a. NORMAL – Gir to separate
harddiskenheter i systemet og beholder
gammel data på de harddisker som
brukes. Om den ene harddisken går i
stykker kommer den andre fortsatt til å
fungere.
b. BIG – Legger sammen harddiskene til
en stor harddiskenhet som håndterer et
blokk av gangen. Lagringskapasiteten
er densamme som båda harddiskene
tilsammen. Om den ene harddisken går
istykker kommer all lagret data på begge
harddiskene til å gå tapt.
c. RAID 0 – Legger sammen harddiskene
til en stor harddiskenhet og håndterer to
blokker av gangen. Det gir en teoretisk
dobling av skrivehastigheten men den
totale lagringskapasiteten blir ikke større
enn to ganger den minste harddisken. Om
den ene harddisken går istykker kommer
all lagret data på begge harddiskene til
å gå tapt.
d. RAID 1 – Speiler harddiskene til to
identiske enheter der hver blokk skrives
på begge harddiskene. Den totale
lagringskapasiteten blir ikke større enn
den minste harddisken men skulle den
ene harddisken gå i stykker så fins all
data fortsatt på den andre.
Sett tilbake innerdelen i dekselet og lås fast
den med baksiden igjen.
Installasjon av kabinett i datamaskin
Koble først strømkabelen til kabinettet og
deretter til datamaskinen. Det går også bra å
bruke en strømadapter med USB-port.
Koble deretter USB-kabelen til kabinettet og
deretter til datamaskinen.
Datamaskinen kommer nå til å melde om at
en ny enhet har blitt funnet og installerer den
automatisk.
Avhengig av hvilket RAID-modus du valgt
kan du komme til å trenge å formatere den i
operativsystemets harddiskhåndtering. Mer
informasjon og hjelp fins i operativsystemets
hjelpesider.
NB! Endre aldri RAID-modus når du har data du vil
beholde på harddiskene. All data kommer gå tapt
også om du ikke gjør en formatering.
5
6
7
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com