4
SE – Användarhandledning
Du har köpt ett externt hårddiskkabinett för två
2,5” hårddiskar att använda i Windows, Mac OS
eller annat operativsystem som kan läsa externa
hårddiskar. För att nå full hastighet behöver du
en port med stöd för USB 3.0 men kabinettet är
bakåtkompatibelt med USB 2.0. Kabinettet har även
möjlighet att ställas i olika RAID-lägen. Det är därför
viktigt att du läser igenom hela denna manual innan
du startar upp kabinettet så att ingenting går fel.
Installation av hårddiskar i kabinett
För att öppna kabinettet skjuter du knappen på
baksidan åt höger, lyfter bort baksidan för att
sedan ta ut innerdelen ur höljet på framsidan.
Sätt fast en hårddisk på varje sida av
innerdelen. Se till att hårddiskarna sitter
fast ordentligt i kontakterna och skruva
fast den med de medföljande skruvarna och
skruvmejseln.
Välj vilket RAID-läge du skall använda. De olika
lägena är bra för olika behov. Tänk också på
att varje gång du ändrar läge och startar upp
kabinettet kommer all data gå förlorad.
a. NORMAL – Ger två separata
hårddiskenheter i systemet och behåller
gammal data på de hårddiskar som
används. Om den ena hårddisken går
sönder kommer den andra fortfarande
fungera.
b. BIG – Lägger ihop hårddiskarna till
en stor hårddiskenhet som hanterar
ett block i taget. Lagringskapaciteten
är densamma som båda hårddiskarna
tillsammans. Om den ena hårddisken går
sönder kommer all sparad data på båda
hårddiskarna gå förlorade.
c. RAID 0 – Lägger ihop hårddiskarna
till en stor hårddiskenhet och hanterar
två block åt gången. Det ger en teoretisk
fördubbling av skrivhastigheten men
den totala lagringskapaciteten blir
inte större än två gånger den minsta
hårddisken. Om den ena hårddisken går
sönder kommer all sparad data på båda
hårddiskarna gå förlorade.
d. RAID 1 – Speglar hårddiskarna till
två identiska enheter där varje block
skrivs på båda hårddiskarna. Den totala
lagringskapaciteten blir inte större än den
minsta hårddisken men skulle den ena
hårddisken gå sönder finns all data kvar
på den andra.
Sätt tillbaka innerdelen i höljet och lås fast
den med baksidan igen.
Installation av kabinett i dator
Anslut först ström-kabeln till kabinettet och
sedan till datorn. Det går även bra att använda
en nätadapter med USB-port.
Anslut sedan USB-kabeln till kabinettet och
sedan till datorn.
Datorn kommer nu meddela att ny enhet har
hittats och installera den automatiskt.
Beroende på vilket RAID-läge du valt kan du komma
att behöva formatera den i operativsystemets
hårddiskhantering. Mer information och hjälp finns i
operativsystemets hjälpsidor.
OBS! Ändra aldrig RAID-läge när du har data du
vill behålla på hårddiskarna. All data kommer gå
förlorad även om du inte gör en formatering.
5
6
7
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com