6
NO – Brukerveiledning
Takk for at du kjøpt en Bluetooth-høyttaler
fra DELTACO. Vi anbefaler at du leser hele
brukerveiledningen for å få en så bra opplevelse
som mulig.
Før du begynner
For å bruke høyttaleren trenger du først lade
den. Koble den medfølgende USB-kabelen til din
datamaskin og deretter til høyttaleren. Lampen
på undersiden lyser røtt mens høyttaleren lades
og slokner når batteriet er fullt ladet. Ladingen
kan ta opp til 4 timer men du kan bruke
høyttaleren samtidig som den lades
Sammenkobling via Bluetooth
Sett på høyttaleren med strømbryteren på
siden. En lyd kommer å bli hørt fra
høyttaleren samtidig som lampen på
undersiden blinker blått.
Søk etter Bluetooth-enheter på den
smartphone eller nettbrett du vil koble til
høyttaleren. Når den vises i listen over
enheter velger du å tilkoble den. Ingen
kode trenges. Når sammenkoblingen er
klar gir høyttaleren ifra seg et pip og den
er klar for bruk.
NB! Høyttaleren stenger av seg sjøl etter 5
minutter om ingen tilkobling fins.
Handsfree-funktionen
På siden av høyttaleren fins en svarsknapp og to
knapper for volumkontroll.
Hold inne V- for å senke volumen og V+ for å øke
den. Når du er på maks varsler høyttaleren det
gjennom et pip.
Høyttaleren piper når du får en samtale. Svar
gjennom å trykke på svarsknappen og snak inn i
den innebygde mikrofonen. Når samtalen er over
trykker du på den igjen for å legge på.
Koble inn en enhet med kabel
På den medfølgende USB-kabelen fins også en
3,5mm-kontakt for å koble inn en datamaskin
eller annen enhet via kabel. Koble inn 3,5mm-
kontakten i enhetens lydutgang og USB-
kontakten i høyttaleren. Høyttaleren kommer å
fungere på en gang uten noen innstallasjon.
NB! Når du kobler inn lydkabelen stenges
Bluetooth av.
NB! Handsfree-knappene har ingen funksjon på
den enhet som er koblet via kabel.
Brukerstøtte
Om du har problemer med å installere eller
bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å ta
kontakt med oss! Vi setter pris på at du har så
mye informasjon om din datamiljø som mulig
tilgjengelig; versjon av operativsystem og hvilket
produkt fra Deltaco det gjelder.
I Norge når du oss på 22 830 906 hverdager
08:00-17:00, eller via e-post til
help@deltaco.no.
Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins
på www.deltaco.eu.
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com